Và cuối cùng quái thú đã ngã xuống và những kẻ không có lập trường tỏ ra hoan hỉ. Nhưng tất cả chưa kết thúc, vì từ đống tro tàn xuất hiện một con chim lớn. Con chim nhìn trừng trừng vào những kẻ a dua đó và phun lửa cùng với sấm sét vào bọn chúng. Từ đó quái thú đã hồi sinh với nguồn sinh lực mới, và những kẻ núp bóng Mammon phải co rúm lại trong sợ hãi.

từ Quyển Sách về Mozilla, 7:15